1
ร้านแว่นตา the vision มีการตรวจวัดสายตาที่ทันสมัย มีการวัดสายตาแบบละเอียด ซึ่งทำให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาสวมใส่แว่นได้อย่างสบายตา หมดปัญหาการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนอีกต่อไป. read whole article